Batam Center Hotel

Principal Architect
Goya Tamara Kolondam

Architect
Galih Sabdoaji

Location
Raja Isa, Batam

.